Przejdź do treści

Polityka prywatności

Użycie plików cookies (ciasteczek)

Przez cały czas korzystania z zasobów naszego serwisu pozostają Państwo anonimowi. Zbieramy jedynie informacje o ilości osób odwiedzających poszczególne strony portalu oraz informacje o nowych użytkownikach. Do tego celu wykorzystujemy mechanizm cookies.

Cookies to dane, które serwer zapisuje na dysku komputera użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. Używamy cookies do zapamiętania informacji o Internautach. Rozpoznajemy ich po to, by dowiedzieć się jakiej informacji potrzebują i szukają na naszych stronach. Wiedząc, które serwisy odwiedzają częściej niż pozostałe, możemy stać się dla Nich znacznie ciekawszym i bogatszym portalem niż dotychczas. To użytkownicy dają nam wiedzę o tym, w jakim kierunku rozwijać serwis i jakim wymaganiom musimy jeszcze sprostać, co uzupełnić, co stworzyć nowego, by odpowiedzieć na ich oczekiwania i potrzeby. Tak więc korzystając z portalu , sami Internauci decydują o przyszłym jego kształcie.

Cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania. Każda przeglądarka posiada jednako opcję wyłączenia tego mechanizmu, o czym informujemy.
Wysyłka zapytań

Informujemy, że nie wysyłamy spamu – tj. niechcianych ofert handlowych, tylko zapytania o zgodę na przesłanie kompletnej oferty.

Na takie działanie zgodnie z prawem i dyrektywą UOKiK nie musimy mieć wyraźnej zgody danego odbiorcy, zwłaszcza w przypadkach dotyczących działalności gospodarczej, kiedy dany adres mailowy jest przedstawiony do wiadomości publicznej, jako korespondencyjny danego odbiorcy.

Zgodnie z ustawą o usługach elektronicznych „Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.”

Udostępnienie adresu email firmy lub jej pracownika np. na stronach internetowych jest wystarczającą przesłanką na podstawie, której można wysyłać oferty handlowe.

Wysyłanie ofert handlowych na służbowy email pracownika jest zgodne z prawem, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 19 listopada 2003 r. (sygn. akt I PK 590/02), w którym orzekł, że „najistotniejszym składnikiem zakładu pracy (przedsiębiorstwa) są ludzie, a funkcjonowanie zakładu wiąże się nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi – z kontrahentami, klientami (…).
Dane Osobowe

Wysyłając zapytanie na adres email nie przetwarzamy danych osobowych.Nie dysponujemy żadnymi danymi osobowymi osób (np. adres, numer telefonu, etc.), do których jest wysyłane zapytanie.
Pozyskiwanie adresów email

Państwa adres e-mail mógł wejść w posiadanie naszej firmy w następujący sposób:

jesteście lub byli Państwo naszym klientem i wyrazili zgodę na otrzymywanie korespondencji reklamowej z naszej firmy,
zapisali się Państwo do naszego newslettera
umieścili Państwo swój adres e-mail w publicznej bazie danych np. na stronach internetowych
Państwa adres znajduje się w bazie adresów email, której korzysta nasza firma (Infobroker, DND Baltic)

Usunięcie adresu email

Umożliwiamy Państwu aktualizację lub usunięcie adresów email będących w naszej bazie. Usunięcie swoich adresów email jest dobrowolne i odbywa się poprzez:

skorzystanie z FORMULARZA
skorzystania z opcji WYPISZ MÓJ ADRES w stopce rozsyłanych newsletterów
kontakt telefoniczny

Prosimy o podawanie wszystkich kont emailowych oraz aliasów.