Przejdź do treści

Obowiązek informacyjny

Działając w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), powierzanych danych osobowych realizujemy obowiązek informacyjny, który na nas spoczywa. Dane przetwarza firma Allianz.

Aby obsłużyć Twoje zlecenie, potrzebujemy Twojej zgody na kontakt.

Wyrażam dobrowolną zgodę na kontakt telefoniczny, w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, w celu realizacji zamówionej usługi.

Tym samym Twoje dane zostały nam powierzone w celu przedstawienia oferty.