Przejdź do treści

Nota prawna

Materiały dotyczące produktów zawartych na stronie www.ubezpieczeniago.pl  oferowanych przez Allianz  mają charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy, służą przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu poszczególnych ubezpieczeń i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Szczegółowy zakres i warunki poszczególnych ubezpieczeń regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tych dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Allianz oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.