Agent ubezpieczeń Allianz!   ZADZWOŃ: +48 606-937-600
Ubezpieczenie Samochodowe

Ubezpieczenie OC

Wartość ubezpieczenia OC doceniamy wtedy, gdy jako posiadacz lub prowadzący pojazd wyrządzimy komuś szkodę, za którą nie musimy płacić z własnej kieszeni. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Każdy kierowca musi posiadać aktualną polisę, z której pokrywane są koszty szkód wyrządzone innemu kierowcy w wyniku wypadku drogowego.

Zasady dotyczące ubezpieczenia OC określone są w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Polski, a także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego

W przypadku szkody wyrządzonej innej osobie suma gwarancyjna wynosi 5 000 0000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych oraz w przypadku gdy szkoda została wyrządzona na mieniu wówczas suma gwarancyjna wynosi 1 000 000 euro.

Suma gwarancyjna to suma ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Każdy ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie.

OC najczęściej sprzedawane jest z: Autocasco (AC), Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), Ochrona Prawna (OP), Assistance Mini (AM), Informacja Prawna (IP)

Ubezpieczenie Autocasco - AC

Ubezpieczenie Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem, które obejmuje samochód oraz jego wyposażenie standardowe i dodatkowe (o ile wyposażenie to zostało zgłoszone we wniosku do ubezpieczenia). Ubezpieczenie Autocasco w zabezpiecza przed skutkami uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia. Bezpłatnie dołączona jest pomoc drogowa w ramach Car Assistance Standard oraz możliwe jest dokupienia opcji Równa droga oraz Szyby w dowolnym momencie trwania umowy AC.

Proponujemy ubezpieczenie Allianz  AC w dwóch wariantach serwisowym i ekonomicznym i w ten sposób ty decydujesz o sposobie likwidacji szkody oraz o wysokości składki.

Odpowiadamy za szkody zaistniałe w kraju ale także za granicą.

Ubezpieczenie NNW

Pakiety ubezpieczeń warto uzupełnić o ubezpieczenie NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów. Suma ubezpieczenie proponowana przez Allianz wynosi 10000 PLN. Ubezpieczeniem objęty jest nie tylko uszczerbek na zdrowiu i śmierć, ale także następstwa wypadku, któremu ulegną kierowca i pasażerowie samochodu.

Ubezpieczenie NNW zapewnia wsparcie finansowe w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego zarówno w kraju jak i za granicą. Ubezpieczenie Allianz zapewnia ochronę w związku z ruchem pojazdu, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku oraz podczas zatrzymania pojazdu, postoju pojazdu lub naprawy pojazdu.

Car Assistance

Ubezpieczenie Allianz zapewnia pomoc kierowcy i pasażerom w przypadku: awarii, wypadku, kradzieży pojazdu, rozładowania akumulatora, uszkodzenia ogumienia, zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa, zamarznięcia paliwa, braku paliwa w czasie podróży przez 24 godziny na dobę.

Ubezpieczenie OC i AC samochodu. Ubezpieczenia OC i auto casco w promocyjnych cenach. Szczególnie polecamy to ubezpieczenie Allianz mieszkańcom Śląska i Zagłebia, Katowic, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Sławkowa. Jeśli chcesz ubezpieczyć tanio i dobrze swój samochód to proszę o kontakt.


Subskrybuj Newsletter