Agent ubezpieczeń Allianz!   ZADZWOŃ: +48 606-937-600
Ubezpieczenie dla Pracowników

Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników

Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość.

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników podnosi atrakcyjność warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poprzez wprowadzenie dodatkowego pakietu świadczeń. Zapewnia pomoc finansową pracownikom i ich rodzinom w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych.

Oferujemy szeroki wachlarz umów dodatkowych pozwalających zabezpieczyć pracownika i jego rodzinę, które dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Nowoczesne i tanie ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników dzięki swojej elastyczności zadowoli każdego pracownika i może być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego.

Ubezpieczenie grupowe dostępne jest nawet przy dwóch osobach zatrudnionych.

Naszą ofertę wyróżnia na rynku najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wyjątkowo rozbudowany pakiet świadczeń opiekuńczych.

Mamy klauzule nieobecne na polskim rynku poza tj.:

 • koszty leczenia skutków NW na terenie RP dla pracownika, dla współmałżonka lub partnera oraz dla dzieci pracownika,
 • koszty leczenia za granicą

Zapewniamy serwis oraz opiekę przez cały okres trwania umowy.

ZAKRES UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO DLA PRACOWNIKÓW (niektóre świadczenia dla pracowników)

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego- pełna ochrona na całym Świecie, 24 h(kwota za każdy 1% uszczerbku)
 • Świadczenie za 100% inwalidztwa w następstwie wypadku
 • Wystąpienie u Ubezpieczonego poważnego zachorowania (świadczenie za każdą chorobę); złośliwa choroba nowotworowa; zawał serca; udar mózgu; niewydolność nerek; całkowita utrata wzroku; stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym; zabiegi kardiochirurgiczne; zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu; przeszczep Ubezpieczonemu jako biorcy jednego z następujących narządów: serca, płuca, wątroby, trzustki, płuca oraz szpiku kostnego; całkowita utrata słuchu; całkowita utrata mowy; śpiączka; anemia aplastyczna; schyłkowa niewydolność wątroby; choroba Creutzfelda-Jakoba; zakażenie wirusem HIV; oparzenia skóry; oponiak; choroba Parkinsona; operacja wszczepienia protezy aortalnej.
 • Renta miesięczna z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonemu
 • Leczenie w szpitalu (świadczenie za każdy dzień pobytu)
 • Leczenie w szpitalu w następstwie wypadku (świadczenie za każdy dzień pobytu)
 • Zgon Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Współmałżonka
 • Zgon Dziecka Ubezpieczonego lub urodzenie się martwego Dziecka
 • Zgon Współmałżonka Ubezpieczonego
 • Zgon Współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie wypadku

ŚWIADCZENIA DLA RODZINY UBEZPIECZONEGO

 • Wystąpienie u Współmałżonka poważnego zachorowania (świadczenie za każdą chorobę); złośliwa choroba nowotworowa; zawał serca; udar mózgu; niewydolność nerek; całkowita utrata wzroku; stwardnienie rozsiane z trwałym ubytkiem neurologicznym; zabiegi kardiochirurgiczne; zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu; przeszczep Współmałżonkowi Ubezpieczonego jako biorcy jednego z następujących narządów: serca, płuca, wątroby, trzustki, płuca oraz szpiku kostnego.
 • Wystąpienie u Dziecka poważnego zachorowania (świadczenie za każdą chorobę) nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami; krańcowa niewydolność nerek; zapalenie mózgu; schyłkowa niewydolność wątroby; cukrzyca; dystrofia mięśniowa; guzy śródczaszkowe; śpiączka.
 • Zgon Ubezpieczonego
 • Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku
 • Zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu
 • Zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego
 • Osierocenie Dziecka przez Ubezpieczonego (świadczenie na każde dziecko)

Subskrybuj Newsletter