Kontakt z nami:

Adres:
Monika Florczyk
ul. Wojewódzka 7
40-026 Katowice

Telefon GSM:
+48 606-937-600

Internet:
e-mail:
go@ubezpieczeniago.pl
Oficjalna witryna:
www.ubezpieczeniago.pl

Ubezpieczenie zdrowotne grupowe w Allianz

Allianz Opieka Zdrowotna jest kompleksowym programem opieki zdrowotnej, stwarzającym możliwość elastycznego dopasowania produktu do potrzeb Klienta. Pracodawca może wybierać spośród pięciu wariantów, z których większość dostępna jest zarówno w formie indywidualnej, jak i rodzinnej.

Liczba minimalna przystępujących do zdrowotnego ubezpieczenia grupowego Allianz to 5 osób.

Zdrowotne Ubezpieczenie Allianz

Opieka Zdrowotna oferuje Państwu:
• Bezgotówkowe korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w sieci kilkuset placówek medycznych
• Szeroki zakres usług lekarzy specjalistów, badań laboratoryjnych i szczepień obejmuje również ochronę w odniesieniu do chorób przewlekłych bez żadnych karencji
• Brak konieczności badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia.
• Dostęp do specjalistów bez skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, kolejek, długich terminów i płacenia za wizytę
• Całodobową infolinie medyczną: 195 12, gdzie można uzyskać informacje o danych teleadresowych przychodni, godzinach pracy i zakresie usług dostępnych w danej placówce medycznej,
• Unikalny na rynku pakiet usług assistance medycznego, obejmujący całą rodzinę ubezpieczonego - nawet, jeśli ubezpieczenie zostało zawarte w formie indywidualnej., w ramach którego Allianz zapewnia m.in.: przywóz leków, opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi podczas przebywania Ubezpieczonego w szpitalu, transport medyczny do i ze szpitala, pomoc domową po zakończeniu hospitalizacji, organizację prywatnych lekcji dla dziecka ubezpieczonego, pomoc medyczna za granicą, pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem, usługi dotyczące opieki nad rodzicami ubezpieczonego i jego współmałżonka, zdrowotne usługi informacyjne dostępne przez telefon 24 godziny na dobę
• Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o leczenie z zakresu chirurgii jednego dnia, rehabilitacji i stomatologii

Oto warianty i zakres ubezpieczenia zdrowotnego Allianz - lekarze specjaliści:

1. MINI – 6 lekarzy (obejmuje internistę, lekarza rodzinnego, chirurga ogólnego, urologa, pulmonologa, reumatologa)
2. KOMFORT – 11 lekarzy (internistę, lekarza rodzinnego, pediatrę (dotyczy pakietów rodzinnych), chirurga ogólnego, urologa, dermatologa, ginekologa, laryngologa, neurologa, neurochirurga, okulistę)
3. OPTIMUM - 16 lekarzy (jw. + pulmonologa, reumatologa, alergologa, gastrologa, kardiologa)
4. MAXIMUM – 23 lekarzy (jw. + chirurga naczyniowego, chirurga onkologa, diabetologa, endokrynologa, hematologa, onkologa, ortopedę)
5. PRESTIGE VIP – 29 lekarzy (jw. + dietetyka, lekarza chorób zakaźnych, nefrologa, proktologa, psychiatrę (4 wizyty/rok ), psychologa (4 wizyty/rok).

Oto przykład zakresu badań objętych tym ubezpieczeniem zdrowotnym :

1. Markery nowotworowe – Maximum i Prestige VIP
2. Badania hormonalne – od Optimum wzwyż
3. Badania mykologiczne, histopatologiczne , bakteriologiczne – Maximum i Prestige VIP
4. Tomografia i rezonans – Maximum i Prestige VIP
5. Echo serca, Dopler, EKG Holter – Maximum i Prestige VIP
6. Mammografia – Maximum i Prestige VIP
7. USG prostaty – od Komfort
8. Badania endoskopowe – od Optimum

Oto zakres wybranych procedur ubezpieczenia zdrowotnego Allianz:

1. Prowadzenie ciąży - oprócz MINI
2. Wizyty domowe – warianty : Maximum i Prestige VIP
3. Szczepienia przeciw grypie – wszystkie warianty
4. Szczepienia przeciwko WZW typu A, B, A+B, oraz przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon i mózgu –Prestige VIP
5. Odczulanie – Maximum i Prestige VIP
6. Konsultacje profesorskie procesu leczenia – Maximum i Prestge VIP (potrzebne skierowanie)
7. Konsultacje profesorskie – Prestige VIP (bez skierowania)
8. Szkoła rodzenia – Prestige VIP
9. Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia – Prestige VIP
10. Nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna – od Optimum

Składki dla poszczególnych wariantów ubezpieczenia zdrowotnego Allianz wynoszą:

- MINI - wariant indywidualny 40 PLN
- KOMFORT – wariant indywidualny 69 PLN / rodzinny 173 PLN
- OPTIMUM – wariant indywidualny 84 PLN / rodzinny 210 PLN
- MAXIMUM – wariant indywidualny 110 PLN / rodzinny 275 PLN
- PRESTIGE VIP – wariant indywidualny 150 PLN / rodzinny 375 PLN

Patrz także:

[ Główna strona ]